Cầu Long Biên chứng tích lịch sử

Cầu Long Biên chứng tích lịch sử

Hà Nội có cầu Long Biên/Vừa dài vừa rộng bắc trên sông Hồng/Tàu xe đi lại thong dong/Người người tấp nập...