Vì sao ngày xưa gái nạ dòng không được lấy trai tơ?

Vì sao ngày xưa gái nạ dòng không được lấy trai tơ?

'Trai tơ lấy phải nạ dòng, như nước mắm thối chấm lòng lợn thiu', câu ca dao đầy định kiến về chuyện trai...