Hoàng hậu 'phóng túng', công khai quyến rũ bạn chồng

Hoàng hậu 'phóng túng', công khai quyến rũ bạn chồng

Vị Hoàng hậu ở triều Nam Tề dưới đây, công khai liếc mắt đưa tình trước mặt Hoàng đế, còn ngang nhiên quyến...