Ngã ba Đồng Lộc nao nao trời tháng Bảy

Ngã ba Đồng Lộc nao nao trời tháng Bảy

Thêm một tháng Bảy nữa lại trở về, Ngã ba Đồng Lộc phảng phất khói hương mà cứ ngỡ như quanh đây đang vọng...