Sáng tạo như người Thụy Điển: Thân nhiệt 'phát điện', đường tự sạc cho xe

Sáng tạo như người Thụy Điển: Thân nhiệt 'phát điện', đường tự sạc cho xe

Từ một trong những quốc gia nghèo nhất châu Âu vào thế kỷ trước, Thụy Điển hiện là nước dẫn đầu EU về đổi...