Khơi dậy ý thức người dân trong việc xây dựng nông thôn mới

Khơi dậy ý thức người dân trong việc xây dựng nông thôn mới

Sau thời gian 4 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM), bộ mặt nông thôn của xã Hồng Vân (huyện Thường...