Vượt sóng cao 3,5m cứu 4 thuyền viên Philippines bị tai nạn trên biển

Vượt sóng cao 3,5m cứu 4 thuyền viên Philippines bị tai nạn trên biển

Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, sóng biển Nha Trang cao từ 3 - 3,5m khiến quá trình tiếp cận tàu White...
Cứu 4 thuyền viên người Philippines bị nạn trên biển

Cứu 4 thuyền viên người Philippines bị nạn trên biển

Vượt sóng gió xuyên đêm cứu nạn 4 người Philippines

Vượt sóng gió xuyên đêm cứu nạn 4 người Philippines

Đưa 4 thuyền viên Philippines bi nạn trên biển vào TP. Nha Trang cấp cứu

Đưa 4 thuyền viên Philippines bi nạn trên biển vào TP. Nha Trang cấp cứu

Bốn thuyền viên Philippines bị tai nạn lao động trên biển

Bốn thuyền viên Philippines bị tai nạn lao động trên biển

Cứu thành công 4 thuyền viên tàu nước ngoài bị nạn

Cứu thành công 4 thuyền viên tàu nước ngoài bị nạn

Cứu 4 thuyền viên người Philippines bị nạn trên biển

Cứu 4 thuyền viên Philippines bị tai nạn trên biển

Cận cảnh cứu nạn 4 thuyền viên Philippines bị thương trên biển

Cứu 4 thuyền viên Philippines bị thương trên biển