Điểm kết nối người Việt tại Đức

Điểm kết nối người Việt tại Đức

Chương trình giao lưu 'Văn học nghệ thuật những người con xa xứ' vừa được tổ chức thành công tại thành phố...