Tiếng kêu tuyệt vọng từ sông Đồng Nai

Tiếng kêu tuyệt vọng từ sông Đồng Nai

Cán bộ nhắm mắt, bịt tai

Lại thêm một vụ lấp, lấn sông Đồng Nai

Lại thêm một vụ lấp, lấn sông Đồng Nai

Sông Đồng Nai sạt lở, đất đai bị 'gặm' hàng chục mét

Sông Đồng Nai sạt lở, đất đai bị 'gặm' hàng chục mét

Hàng loạt căn nhà, khu chợ bị đổ ập xuống sông Đồng Nai

Hàng loạt căn nhà, khu chợ bị đổ ập xuống sông Đồng Nai

Hàng loạt căn nhà, khu chợ bị đổ ập xuống sông Đồng Nai

Hàng loạt căn nhà, khu chợ bị đổ ập xuống sông Đồng Nai

Sạt lở sông Đồng Nai ngày càng nghiêm trọng

Sạt lở sông Đồng Nai ngày càng nghiêm trọng

Tạm ngưng lấp, lấn sông Đồng Nai

Tạm ngưng lấp, lấn sông Đồng Nai

Sông Đồng Nai lại bị lấp, lấn

Sông Đồng Nai lại bị lấp, lấn

Hải Dương: Chủ tịch Hội Đông y dùng súng dọa giết hàng xóm

Hải Dương: Chủ tịch Hội Đông y dùng súng dọa giết hàng xóm

Vụ hàng chục người khỏe mạnh 'hóa tâm thần, khuyết tật' ở Thái Bình: Bước đầu xác định 2 sai phạm trong hội đồng xét duyệt

Vụ hàng chục người khỏe mạnh 'hóa tâm thần, khuyết tật' ở Thái Bình: Bước đầu xác định 2 sai phạm trong hội đồng xét duyệt

Thái Bình: Công an thông tin vụ làm giả hồ sơ chạy chế độ chính sách

Thái Bình: Công an thông tin vụ làm giả hồ sơ chạy chế độ chính sách

Tạm ngưng lấp, lấn sông Đồng Nai

Tạm ngưng lấp, lấn sông Đồng Nai

Vụ sông Đồng Nai lại bị lấp, lấn: Tạm ngưng để họp bàn xử lý!

Vụ sông Đồng Nai lại bị lấp, lấn: Tạm ngưng để họp bàn xử lý!

Sông Đồng Nai lại bị lấp, lấn

Sông Đồng Nai lại bị lấp, lấn

Lại lấp, lấn sông Đồng Nai

Lại lấp, lấn sông Đồng Nai