Kịp thời cứu tàu cá cùng 47 thuyền viên gặp nạn trên biển

Kịp thời cứu tàu cá cùng 47 thuyền viên gặp nạn trên biển

Tàu cá chết máy thả trôi tự do, 47 ngư dân cầu cứu

Tàu cá chết máy thả trôi tự do, 47 ngư dân cầu cứu

Kịp thời cứu tàu câu mực, cùng 47 thuyền viên gặp nạn trên biển

Kịp thời cứu tàu câu mực, cùng 47 thuyền viên gặp nạn trên biển

Kịp thời cứu nạn tàu câu mực bị hỏng máy trên biển

Kịp thời cứu nạn tàu câu mực bị hỏng máy trên biển

Quảng Nam: Tàu câu mực chở 36 ngư dân bị sóng đánh chìm

Quảng Nam: Tàu câu mực chở 36 ngư dân bị sóng đánh chìm

Chìm tàu câu mực tại đảo Song Tử Tây, một ngư dân mất tích

Chìm tàu câu mực tại đảo Song Tử Tây, một ngư dân mất tích

BĐBP Quảng Nam kịp thời cứu 42 ngư dân gặp nạn trên biển

BĐBP Quảng Nam kịp thời cứu 42 ngư dân gặp nạn trên biển