Sự nghiệp khoa học thanh tra trước yêu cầu đổi mới

Sự nghiệp khoa học thanh tra trước yêu cầu đổi mới

Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên chính cho 100 cán bộ Thanh tra Công an

Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên chính cho 100 cán bộ Thanh tra Công an

Bế giảng lớp thanh tra viên chính K9

Bế giảng lớp thanh tra viên chính K9

Khoảng 4.000 học viên được bồi dưỡng về thanh tra chuyên ngành ATTP

Khoảng 4.000 học viên được bồi dưỡng về thanh tra chuyên ngành ATTP

Khai giảng lớp thanh tra viên K19

Khai giảng lớp thanh tra viên K19

Khai giảng lớp thanh tra viên K14

Khai giảng lớp thanh tra viên K14

Gần 200 học viên tham gia khóa đào tạo thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm

Gần 200 học viên tham gia khóa đào tạo thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm

Khai giảng lớp thanh tra viên chính K7

Khai giảng lớp thanh tra viên chính K7

Bế giảng lớp nghiệp vụ thanh tra viên khóa 6/2019

Bế giảng lớp nghiệp vụ thanh tra viên khóa 6/2019

Bế giảng lớp thanh tra viên K5

Bế giảng lớp thanh tra viên K5

BHXH Việt Nam: Thanh tra, kiểm tra 6.427 đơn vị sử dụng lao động

BHXH Việt Nam: Thanh tra, kiểm tra 6.427 đơn vị sử dụng lao động

Bồi dưỡng chuyên ngành thanh tra an toàn thực phẩm

Bồi dưỡng chuyên ngành thanh tra an toàn thực phẩm

Khai giảng lớp thanh tra viên K5

Khai giảng lớp thanh tra viên K5

Bế giảng lớp thanh tra viên K3/2019

Bế giảng lớp thanh tra viên K3/2019

Đào tạo chuyên ngành an toàn thực phẩm K25-26

Đào tạo chuyên ngành an toàn thực phẩm K25-26

198 học viên hoàn thành khóa bồi dưỡng thanh tra chuyên ngành ATTP

198 học viên hoàn thành khóa bồi dưỡng thanh tra chuyên ngành ATTP

Bộ Ngoại giao tập huấn nghiệp vụ công đoàn và thanh tra nhân dân

Bộ Ngoại giao tập huấn nghiệp vụ công đoàn và thanh tra nhân dân

Bế giảng lớp thanh tra viên K1

Bế giảng lớp thanh tra viên K1

Bế giảng lớp nghiệp vụ thanh tra viên chính khóa 3/2019

Bế giảng lớp nghiệp vụ thanh tra viên chính khóa 3/2019

Bế giảng khóa bồi dưỡng thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm

Bế giảng khóa bồi dưỡng thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm

Bế giảng lớp thanh tra viên chính K2

Bế giảng lớp thanh tra viên chính K2

Hà Nội: Hơn 400 học viên hoàn thành khóa nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm

Hà Nội: Hơn 400 học viên hoàn thành khóa nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm

Gần 400 học viên hoàn thành khóa nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành ATTP

Gần 400 học viên hoàn thành khóa nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành ATTP

Gần 400 học viên được bồi dưỡng nghiệp vụ về an toàn thực phẩm

Gần 400 học viên được bồi dưỡng nghiệp vụ về an toàn thực phẩm

Bế giảng lớp thanh tra viên cao cấp

Bế giảng lớp thanh tra viên cao cấp

Chuyển biến tích cực trong thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN

Chuyển biến tích cực trong thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN

Hơn 90 học viên tham gia lớp nghiệp vụ thanh tra viên chính

Hơn 90 học viên tham gia lớp nghiệp vụ thanh tra viên chính

Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm

Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm

Đổi mới tư duy trong việc nâng cao công tác giảng dạy

Đổi mới tư duy trong việc nâng cao công tác giảng dạy

Khai giảng lớp nghiệp vụ thanh tra viên cao cấp

Khai giảng lớp nghiệp vụ thanh tra viên cao cấp

Phó Tổng Thanh tra Trần Văn Minh làm việc với Trường Cán bộ Thanh tra

Phó Tổng Thanh tra Trần Văn Minh làm việc với Trường Cán bộ Thanh tra

Cố PGS.TS Lê Bình Vọng: Những dấu ấn đặc biệt với ngành Thanh tra

Cố PGS.TS Lê Bình Vọng: Những dấu ấn đặc biệt với ngành Thanh tra

Thanh tra chuyên ngành ngoại giao: Góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại

Thanh tra chuyên ngành ngoại giao: Góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại

Khai mạc Hội nghị tổng kết công tác thanh tra chuyên ngành Ngoại giao

Khai mạc Hội nghị tổng kết công tác thanh tra chuyên ngành Ngoại giao

Bế giảng lớp thanh tra viên K13

Bế giảng lớp thanh tra viên K13

Bế giảng lớp thanh tra viên chính K15

Bế giảng lớp thanh tra viên chính K15

Bế giảng lớp thanh tra viên chính K13/2018

Bế giảng lớp thanh tra viên chính K13/2018

Trường Cán bộ Thanh tra: Chất lượng giảng dạy là sự sống còn!

Trường Cán bộ Thanh tra: Chất lượng giảng dạy là sự sống còn!

PGS.TS Trần Hậu Kiêm: Cứ đàng hoàng mà sống!

PGS.TS Trần Hậu Kiêm: Cứ đàng hoàng mà sống!

Bế giảng lớp thanh tra viên K10

Bế giảng lớp thanh tra viên K10

Cà Mau: Bồi dưỡng kỹ năng xử lý đơn thư cho cán bộ công chức

Cà Mau: Bồi dưỡng kỹ năng xử lý đơn thư cho cán bộ công chức

Khai giảng lớp thanh tra viên chính K15

Khai giảng lớp thanh tra viên chính K15

Bế giảng khóa đào tạo nghiệp vụ thanh tra cho cán bộ Campuchia

Bế giảng khóa đào tạo nghiệp vụ thanh tra cho cán bộ Campuchia

Bế giảng khóa đào tạo nghiệp vụ thanh tra cho cán bộ Campuchia

Bế giảng khóa đào tạo nghiệp vụ thanh tra cho cán bộ Campuchia

Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên chính cho 110 cán bộ thanh tra Bộ Công an

Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên chính cho 110 cán bộ thanh tra Bộ Công an

Giảng dạy là lẽ sống!

Giảng dạy là lẽ sống!

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành hàng hải

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành hàng hải