Thanh tra chuyên ngành, Hà Tĩnh 'nâng trình' quản lý an toàn thực phẩm

Thanh tra chuyên ngành, Hà Tĩnh 'nâng trình' quản lý an toàn thực phẩm

Hơn 67 cán bộ cơ sở được đào tạo, trang bị nghiệp vụ về thanh tra, trên 32 cơ sở vi phạm vệ sinh an toàn...