Tìm hiểu về Hầu đồng: KHĂN CHẦU ÁO NGỰ - Y PHỤC CỦA CÁC CHƯ THÁNH GIÁ NGỰ

Tìm hiểu về Hầu đồng: KHĂN CHẦU ÁO NGỰ - Y PHỤC CỦA CÁC CHƯ THÁNH GIÁ NGỰ

Nhiều dân tộc trên thế giới dùng mặt nạ trong nghi lễ 'cầu thần nhập xác' thì lên đồng dùng lễ phục để thể...
Giới thiệu Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt qua tem

Giới thiệu Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt qua tem

Lưu giữ di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ trên tem bưu chính

Lưu giữ di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ trên tem bưu chính

Hải Phòng: Bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân gian thiêng liêng của dân tộc

Hải Phòng: Bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân gian thiêng liêng của dân tộc

Nét đẹp văn hóa hầu đồng

Nét đẹp văn hóa hầu đồng

Ấn tượng những giá hầu đồng đặc sắc trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ

Ấn tượng những giá hầu đồng đặc sắc trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ

Ca sĩ trẻ và những phá cách trong âm nhạc truyền thống

Ca sĩ trẻ và những phá cách trong âm nhạc truyền thống

MV 'Tứ phủ' của Hoàng Thùy Linh nhận nhiều 'gạch đá' dư luận

MV 'Tứ phủ' của Hoàng Thùy Linh nhận nhiều 'gạch đá' dư luận

Hoàng Thùy Linh gây tranh cãi với MV 'Tứ Phủ'

Hoàng Thùy Linh gây tranh cãi với MV 'Tứ Phủ'

Huyền tích về Quan Lớn Đệ Tam và ngôi đền thiêng bên bờ Lục Đầu

Huyền tích về Quan Lớn Đệ Tam và ngôi đền thiêng bên bờ Lục Đầu