Thái Nguyên: Cuộc đua xây dựng chung cư vào hồi quyết liệt

Thái Nguyên: Cuộc đua xây dựng chung cư vào hồi quyết liệt

Thái Nguyên: Giao Dự án bất động sản khu chung cư Gang Thép cho Tập đoàn Tiến Bộ

Thái Nguyên: Giao Dự án bất động sản khu chung cư Gang Thép cho Tập đoàn Tiến Bộ

Bất động sản Thái Nguyên sôi động khi tỉnh giao dự án khủng cho Tập đoàn Tiến Bộ

Bất động sản Thái Nguyên sôi động khi tỉnh giao dự án khủng cho Tập đoàn Tiến Bộ

Tập đoàn Tiến Bộ (TTB) được giao dự án bất động sản khủng 50.000 m2 tại tỉnh Thái Nguyên

Tập đoàn Tiến Bộ (TTB) được giao dự án bất động sản khủng 50.000 m2 tại tỉnh Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên giao cho Tập đoàn Tiến Bộ dự án khủng hơn 50.000m2

Tỉnh Thái Nguyên giao cho Tập đoàn Tiến Bộ dự án khủng hơn 50.000m2

Lễ ra mắt Văn phòng đại diện Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam khu vực Đông Bắc

Lễ ra mắt Văn phòng đại diện Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam khu vực Đông Bắc

Nhiều chủ đầu tư nhà chung cư đang xây dựng hệ thống PCCC để đối phó

Nhiều chủ đầu tư nhà chung cư đang xây dựng hệ thống PCCC để đối phó

Tập đoàn Tiến Bộ mở rộng đầu tư bất động sản tại Bắc Giang

Tập đoàn Tiến Bộ mở rộng đầu tư bất động sản tại Bắc Giang