Ông Nguyễn Văn Thanh bị cách chức Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Hacinco

Ông Nguyễn Văn Thanh bị cách chức Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Hacinco

Quyết định này được đưa ra khi Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên Hadinco nhận định ông Thanh đã vi...
Đình chỉ sinh hoạt cấp ủy với Giám đốc Hacinco do vi phạm quy định phòng chống COVID-19

Đình chỉ sinh hoạt cấp ủy với Giám đốc Hacinco do vi phạm quy định phòng chống COVID-19

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm Giám đốc Hacinco

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm Giám đốc Hacinco

UBND thành phố Hà Nội: Yêu cầu kỷ luật nghiêm khắc Giám đốc Hacinco

UBND thành phố Hà Nội: Yêu cầu kỷ luật nghiêm khắc Giám đốc Hacinco

UBND Hà Nội yêu cầu kỷ luật nghiêm khắc với Giám đốc Hacinco vi phạm quy định phòng, chống dịch

UBND Hà Nội yêu cầu kỷ luật nghiêm khắc với Giám đốc Hacinco vi phạm quy định phòng, chống dịch

Xem xét tạm thời đình chỉ chức vụ đối với Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội

Xem xét tạm thời đình chỉ chức vụ đối với Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội

Giám đốc Hacinco mắc Covid-19 khai báo y tế không trung thực bị đình chỉ chức vụ

Giám đốc Hacinco mắc Covid-19 khai báo y tế không trung thực bị đình chỉ chức vụ

Nóng: Tạm đình chỉ chức vụ của Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội vi phạm quy định phòng chống dịch

Nóng: Tạm đình chỉ chức vụ của Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội vi phạm quy định phòng chống dịch

Sếp của Giám đốc mắc Covid-19 khai báo y tế không trung thực nói gì về việc xử lý vi phạm?

Sếp của Giám đốc mắc Covid-19 khai báo y tế không trung thực nói gì về việc xử lý vi phạm?

Tổng công ty HANDICO có Tổng Giám đốc mới

Tổng công ty HANDICO có Tổng Giám đốc mới

Hàng loạt doanh nghiệp nghìn tỷ Hà Nội nằm trong kế hoạch cổ phần hóa

Hàng loạt doanh nghiệp nghìn tỷ Hà Nội nằm trong kế hoạch cổ phần hóa