Công nhân ấm áp những ngày giáp Tết

Công nhân ấm áp những ngày giáp Tết

Giảm đầu mối thu gom rác thải

Giảm đầu mối thu gom rác thải

Giảm đầu mối thu gom rác thải

Giảm đầu mối thu gom rác thải

'Chủ tịch rác' tên... Thơm

'Chủ tịch rác' tên... Thơm

Người đàn ông ở TP.HCM cả đời không rời khỏi rác

Người đàn ông ở TP.HCM cả đời không rời khỏi rác

Bí ẩn kho vàng trong đống rác thải của ông 'vua' Sài thành

Bí ẩn kho vàng trong đống rác thải của ông 'vua' Sài thành

Chuyện lạ về… 'vua rác tái chế'

Ông Tống Văn Thơm - vua 'hồi sinh' rác thải

Ông Tống Văn Thơm - vua 'hồi sinh' rác thải

Người thu gom rác dân lập cần chính sách an sinh

Ông già gom rác và lòng tốt lặng lẽ