Ông già gom rác và lòng tốt lặng lẽ

Ông già gom rác và lòng tốt lặng lẽ

Ông già gom rác và sự tích cóp lòng tốt lặng lẽ

Ông già gom rác và sự tích cóp lòng tốt lặng lẽ

Người thu gom rác dân lập đối diện với nhiều bệnh tật

Người thu gom rác dân lập đối diện với nhiều bệnh tật

Ông già gom rác ở Sài Gòn cứu bác sĩ gặp nạn

Ông già gom rác ở Sài Gòn cứu bác sĩ gặp nạn

'Phù thủy rác thải' với kho ve chai độc nhất khiến người Sài Gòn giật mình

'Phù thủy rác thải' với kho ve chai độc nhất khiến người Sài Gòn giật mình

'Vựa ve chai bạc tỷ' của ông lão nhặt rác ở TP.HCM

'Vựa ve chai bạc tỷ' của ông lão nhặt rác ở TP.HCM

'Vựa ve chai bạc tỉ' của ông lão nhặt rác ở TP.HCM

'Vựa ve chai bạc tỉ' của ông lão nhặt rác ở TP.HCM

'Vựa ve chai bạc tỉ' của ông lão nhặt rác ở TP.HCM

'Vựa ve chai bạc tỉ' của ông lão nhặt rác ở TP.HCM

Gia tài bạc tỷ từ phế thải của ông lão nhặt rác Sài Gòn: 'Có người trả 50 triệu đồng cho một chiếc quạt tự chế'

Gia tài bạc tỷ từ phế thải của ông lão nhặt rác Sài Gòn: 'Có người trả 50 triệu đồng cho một chiếc quạt tự chế'

Chiếc xe cứu thương 'mini' tự chế và chuyện ông lão nhặt rác thích làm chuyện bao đồng ở Sài Gòn

Chiếc xe cứu thương 'mini' tự chế và chuyện ông lão nhặt rác thích làm chuyện bao đồng ở Sài Gòn

Ông già nhặt rác giữa Sài Gòn và chuyện nghĩa hiệp thích bao đồng

Ông già nhặt rác giữa Sài Gòn và chuyện nghĩa hiệp thích bao đồng