Tiếc thương người cán bộ lãnh đạo trách nhiệm, tận tụy với nhân dân

Tiếc thương người cán bộ lãnh đạo trách nhiệm, tận tụy với nhân dân

Tổ chức trang trọng lễ tang đồng chí Nguyễn Đình Sở, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tây

Tổ chức trang trọng lễ tang đồng chí Nguyễn Đình Sở, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tây

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Đồng chí Nguyễn Đình Sở từ trần là mất mát lớn của thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Đồng chí Nguyễn Đình Sở từ trần là mất mát lớn của thành phố

Cử hành trọng thể lễ truy điệu nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tây Nguyễn Đình Sở

Cử hành trọng thể lễ truy điệu nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tây Nguyễn Đình Sở

Lãnh đạo Trung ương, thành phố viếng nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tây Nguyễn Đình Sở

Lãnh đạo Trung ương, thành phố viếng nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tây Nguyễn Đình Sở

Trang trọng lễ tang đồng chí Nguyễn Đình Sở

Trang trọng lễ tang đồng chí Nguyễn Đình Sở

Ông Nguyễn Đình Sở - Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tây qua đời

Ông Nguyễn Đình Sở - Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tây qua đời