Nhà báo Trương Thành Trung làm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Mặt trận

Nhà báo Trương Thành Trung làm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Mặt trận

Nhà báo Trương Thành Trung làm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Mặt trận

Nhà báo Trương Thành Trung làm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Mặt trận

Bộ Tài chính sẽ tăng cường giám sát, xử lý nghiêm hành vi ép người dân mua bảo hiểm khi vay vốn

Bộ Tài chính sẽ tăng cường giám sát, xử lý nghiêm hành vi ép người dân mua bảo hiểm khi vay vốn

Kết nạp thêm 2 đảng viên mới tại Chi bộ Tạp chí Mặt trận

Kết nạp thêm 2 đảng viên mới tại Chi bộ Tạp chí Mặt trận

Sẵn sàng cho ngày khai mạc

Sẵn sàng cho ngày khai mạc

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Công tác Mặt trận

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Công tác Mặt trận

'Tạp chí Mặt trận sẽ là một kênh quan trọng để cử tri cả nước nói lên tiếng nói của mình'

Tạp chí Mặt trận từng bước đổi mới để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân trao Quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Mặt trận