Ký kết thỏa thuận mua bán khí mỏ Sư Tử Trắng giai đoạn 2A

Ký kết thỏa thuận mua bán khí mỏ Sư Tử Trắng giai đoạn 2A

Theo thỏa thuận được ký, mỏ Sư Tử Trắng (Lô 15-1 giai đoạn 2A) sẽ bắt đầu được khai thác dòng condensate,...