Những hệ lụy từ việc cả tin theo 'Hội thánh của Đức Chúa Trời mẹ'

Những hệ lụy từ việc cả tin theo 'Hội thánh của Đức Chúa Trời mẹ'

Núp bóng tôn giáo

Núp bóng tôn giáo

'Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ' đủ chiêu 'núp bóng' lôi kéo người dân

'Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ' đủ chiêu 'núp bóng' lôi kéo người dân

'Chân rết' của 'Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ' đã vươn tới những nơi nào?

'Chân rết' của 'Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ' đã vươn tới những nơi nào?

Chiêu trò tinh vi lôi kéo 'tín đồ' của 'Hội thánh Đức chúa trời'

Chiêu trò tinh vi lôi kéo 'tín đồ' của 'Hội thánh Đức chúa trời'

Dư luận tuần qua: Cảnh giác mất tiền trong thẻ ATM, nhóm tự xưng 'Hội thánh đức Chúa trời'

Dư luận tuần qua: Cảnh giác mất tiền trong thẻ ATM, nhóm tự xưng 'Hội thánh đức Chúa trời'

Hội Thánh Đức Chúa Trời vươn vòi bạch tuộc, công an nhiều nơi vào cuộc

Hội Thánh Đức Chúa Trời vươn vòi bạch tuộc, công an nhiều nơi vào cuộc

'Chân rết' của 'Hội thánh Đức Chúa Trời' tại 15 huyện, thị ở Thanh Hóa

'Chân rết' của 'Hội thánh Đức Chúa Trời' tại 15 huyện, thị ở Thanh Hóa

Kinh hãi 'nước thánh' thu giữ ở 1 cơ sở của 'Hội thánh Đức Chúa Trời'

Kinh hãi 'nước thánh' thu giữ ở 1 cơ sở của 'Hội thánh Đức Chúa Trời'

Kiểm tra, xử lý điểm 'Hội thánh của đức chúa trời' ở Thanh Hóa

Kiểm tra, xử lý điểm 'Hội thánh của đức chúa trời' ở Thanh Hóa

Tăng cường đấu tranh với 'Hội thánh đức chúa trời' ở Thanh Hóa

Tăng cường đấu tranh với 'Hội thánh đức chúa trời' ở Thanh Hóa

Phát hiện nước màu, bột trắng của 'Hội thánh đức chúa trời'

Phát hiện nước màu, bột trắng của 'Hội thánh đức chúa trời'

Thu giữ 'nước thánh' của 'Hội thánh đức chúa trời' tại Thanh Hóa

Thu giữ 'nước thánh' của 'Hội thánh đức chúa trời' tại Thanh Hóa

Nhiều sinh viên Thanh Hóa bị lôi kéo vào Hội thánh Đức chúa Trời

Nhiều sinh viên Thanh Hóa bị lôi kéo vào Hội thánh Đức chúa Trời

Sự thật về 'Hội thánh' vừa bị khám xét ở Thanh Hóa: Tham gia phải đóng phí ít nhất 200.000 đồng/tháng

Sự thật về 'Hội thánh' vừa bị khám xét ở Thanh Hóa: Tham gia phải đóng phí ít nhất 200.000 đồng/tháng

Hoạt động Hội thánh của Đức chúa trời núp bóng bán máy lọc nước

Hoạt động Hội thánh của Đức chúa trời núp bóng bán máy lọc nước

Lật tẩy chiêu thức hoạt động 'Hội Thánh Đức Chúa Trời' ở Thanh Hóa

Lật tẩy chiêu thức hoạt động 'Hội Thánh Đức Chúa Trời' ở Thanh Hóa

Dân vây kín ngôi nhà nghi của 'Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ' tại Thanh Hóa

Dân vây kín ngôi nhà nghi của 'Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ' tại Thanh Hóa

Uống nước đỏ, bột màu để nhập 'Hội Thánh Đức Chúa Trời'

Uống nước đỏ, bột màu để nhập 'Hội Thánh Đức Chúa Trời'

Thanh Hóa kiểm tra cơ sở hoạt động của 'Hội thánh của đức chúa trời'

Khám xét một cơ sở của 'Hội thánh Đức Chúa Trời' tại Thanh Hóa

Khám xét một cơ sở của 'Hội thánh Đức Chúa Trời' tại Thanh Hóa

Giả nhân viên bán máy lọc nước tuyên truyền về Hội Thánh Đức Chúa Trời

Giả nhân viên bán máy lọc nước tuyên truyền về Hội Thánh Đức Chúa Trời

Bên trong điểm truyền đạo của Hội thánh Đức Chúa trời có gì?

Bên trong điểm truyền đạo của Hội thánh Đức Chúa trời có gì?