Nghi cha quan hệ 'không trong sáng', con ra tay giết người

Nghi cha quan hệ 'không trong sáng', con ra tay giết người

Nghi cha có quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác, thanh niên ở Cà Mau rủ theo nhóm bạn ra tay giết người.
Nghi ngờ bố có tình cảm với người khác, nam thanh niên rủ bạn đâm chết người

Nghi ngờ bố có tình cảm với người khác, nam thanh niên rủ bạn đâm chết người

Nghi ngờ cha có quan hệ bất chính, con đánh ghen đâm chết người

Nghi ngờ cha có quan hệ bất chính, con đánh ghen đâm chết người

Nghi ngờ cha có tình cảm bên ngoài, con trai đâm chết người

Nghi ngờ cha có tình cảm bên ngoài, con trai đâm chết người

Nghi cha có quan hệ bất chính, con rủ người đánh ghen

Nghi cha có quan hệ bất chính, con rủ người đánh ghen

Nghi cha quan hệ 'không trong sáng', con trai đâm chết người

Nghi cha quan hệ 'không trong sáng', con trai đâm chết người

Tạm giữ nhóm đánh ghen gây chết người

Nghi cha có quan hệ mờ ám, con đâm chết người

Con rủ bạn đâm chết người vì nghi cha có quan hệ ngoài luồng

Nghi cha quan hệ 'không trong sáng', con ra tay giết người