Giữ lửa nghề Kim hoàn ngàn năm tuổi ở Thủ đô Hà Nội

Giữ lửa nghề Kim hoàn ngàn năm tuổi ở Thủ đô Hà Nội

Được xếp vào một trong bốn nghề tinh hoa nhất của đất Thăng Long xưa, nghề Kim hoàn Định Công chính là một...