Sau trận rượu, cầm kiếm đuổi theo dằn mặt lái xe ô tô

Sau trận rượu, cầm kiếm đuổi theo dằn mặt lái xe ô tô

Danh tính thanh niên chạy Exciter cầm kiếm trắng, ép ô tô vào lề đường

Danh tính thanh niên chạy Exciter cầm kiếm trắng, ép ô tô vào lề đường

Hé lộ danh tinh nam thanh niên đi xe máy cầm hung khí, đánh võng trước đầu ô tô

Hé lộ danh tinh nam thanh niên đi xe máy cầm hung khí, đánh võng trước đầu ô tô

Cầm kiếm, đi xe máy chèn ép ô tô để dằn mặt lái xe

Cầm kiếm, đi xe máy chèn ép ô tô để dằn mặt lái xe

Thanh niên Hải Phòng chạy Exciter cầm kiếm trắng, ép ô tô vào lề đường

Thanh niên Hải Phòng chạy Exciter cầm kiếm trắng, ép ô tô vào lề đường

Danh tính thanh niên cầm kiếm phi xe máy đánh võng ép đầu ô tô

Danh tính thanh niên cầm kiếm phi xe máy đánh võng ép đầu ô tô

Xác định danh tính thanh niên cầm kiếm chạy Exciter, ép xe ô tô giữa đêm

Nam thanh niên cầm kiếm, ép ôtô vào lề đường

Xác định danh tính thanh niên cầm kiếm phi xe máy đánh võng trước đầu ô tô