Vượt qua thách thức trong kỷ nguyên công nghiệp mới

Vượt qua thách thức trong kỷ nguyên công nghiệp mới

Từ năm 1993 tới nay, Công ty Siemens đã tham gia thực hiện thành công nhiều dự án cơ sở hạ tầng quan trọng...