Mỹ sẽ đối phó với một cuộc tấn công hạt nhân như thế nào?

Mỹ sẽ đối phó với một cuộc tấn công hạt nhân như thế nào?

Trong bối cảnh thế giới hiện vẫn còn hơn 13.000 đầu đạn hạt nhân thuộc sở hữu của 9 quốc gia, việc chính...