'Đồng cô, bóng cậu' và những màn kịch lừa đảo

'Đồng cô, bóng cậu' và những màn kịch lừa đảo

Lợi dụng lòng tin của các con nhang, đệ tử, nhiều 'cô đồng, cậu bóng' vẽ vời đủ kiểu để moi tiền thông qua...