ĐH Hoa Sen chính thức thuộc sở hữu của Tập đoàn Nguyễn Hoàng

ĐH Hoa Sen chính thức thuộc sở hữu của Tập đoàn Nguyễn Hoàng

Đại học Hoa Sen chính thức có chủ mới

Đại học Hoa Sen chính thức có chủ mới

Trường Đại học Hoa Sen đã 'về tay' Nguyễn Hoàng Group

Trường Đại học Hoa Sen đã 'về tay' Nguyễn Hoàng Group

Đại học Hoa Sen 'thay máu' toàn bộ nhân sự lãnh đạo

Đại học Hoa Sen 'thay máu' toàn bộ nhân sự lãnh đạo

Trường Đại học Hoa Sen tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

Trường Đại học Hoa Sen tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

Trường ĐH Hoa Sen có hội đồng quản trị mới

Trường ĐH Hoa Sen có hội đồng quản trị mới

ĐH Hoa Sen tổ chức đại hội cổ đông bất thường

ĐH Hoa Sen tổ chức đại hội cổ đông bất thường

Đại học Hoa Sen đại hội cổ đông bất thường

Đại học Hoa Sen đại hội cổ đông bất thường

Trường ĐH Hoa Sen sắp có hội đồng quản trị mới

Trường ĐH Hoa Sen sắp có hội đồng quản trị mới

Trường ĐH Hoa Sen sắp có hội đồng quản trị mới

Trường ĐH Hoa Sen sắp có hội đồng quản trị mới