Guatemala phải tổ chức bầu cử Tổng thống vòng hai

Guatemala phải tổ chức bầu cử Tổng thống vòng hai

Ngày 17/6, Tòa án Bầu cử tối cao Guatemala công bố kết quả cuộc bầu cử tổng thống vừa qua, theo đó, ứng cử...
Thách thức trong giai đoạn mới ở Panama

Thách thức trong giai đoạn mới ở Panama

Bầu cử Tổng thống Panama: Cortizo của Đảng Dân chủ xã hội giành chiến thắng

Bầu cử Tổng thống Panama: Cortizo của Đảng Dân chủ xã hội giành chiến thắng

Ông Laurentino Cortizo đắc cử Tổng thống Panama

Ông Laurentino Cortizo đắc cử Tổng thống Panama

Tổng tuyển cử tại Panama: Ông Laurentino Cortizo đắc cử tổng thống

Tổng tuyển cử tại Panama: Ông Laurentino Cortizo đắc cử tổng thống

Tổng tuyển cử tại Panama: Ông Laurentino Cortizo đắc cử tổng thống

Tổng tuyển cử tại Panama: Ông Laurentino Cortizo đắc cử tổng thống

Ông Laurentino Cortizo đắc cử tổng thống Panama

Bầu cử Panama: Ứng cử viên đối lập Laurentino Cortizo đang dẫn đầu