Người bỏ rơi trẻ sơ sinh có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Người bỏ rơi trẻ sơ sinh có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Phát hiện bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn tím tái bị bỏ rơi cạnh bãi rác

Phát hiện bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn tím tái bị bỏ rơi cạnh bãi rác

Phát hiện bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ cạnh bãi rác

Phát hiện bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ cạnh bãi rác

Bé sơ sinh nguyên dây rốn bị bỏ rơi cạnh bãi rác ở Hà Tĩnh

Bé sơ sinh nguyên dây rốn bị bỏ rơi cạnh bãi rác ở Hà Tĩnh

Người dân phát hiện bé gái còn nguyên dây rốn trong chiếc giỏ nhựa

Người dân phát hiện bé gái còn nguyên dây rốn trong chiếc giỏ nhựa

Bé gái sơ sinh nguyên dây rốn bị bỏ rơi cạnh bãi rác

Bé gái sơ sinh nguyên dây rốn bị bỏ rơi cạnh bãi rác

Đi thể dục, phát hiện bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ở bãi rác

Đi thể dục, phát hiện bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ở bãi rác

Thương tâm những đứa trẻ vừa sinh ra đã bị bỏ rơi

Thương tâm những đứa trẻ vừa sinh ra đã bị bỏ rơi

Hà Tĩnh: Phát hiện và cứu bé sơ sinh nữ bị bỏ rơi

Hà Tĩnh: Phát hiện và cứu bé sơ sinh nữ bị bỏ rơi

Phát hiện 2 bé gái còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi bên đường trong cùng một ngày

Phát hiện 2 bé gái còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi bên đường trong cùng một ngày

Hà Tĩnh: Bé gái sơ sinh nặng 3,9 kg bị bỏ rơi cạnh bãi rác

Hà Tĩnh: Bé gái sơ sinh nặng 3,9 kg bị bỏ rơi cạnh bãi rác

Phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên đường

Phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên đường

Hà Tĩnh: Phát hiện bé gái sơ sinh nặng 3,9 kg bị bỏ rơi cạnh bãi rác

Hà Tĩnh: Phát hiện bé gái sơ sinh nặng 3,9 kg bị bỏ rơi cạnh bãi rác

Phát hiện cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi ở Hà Tĩnh

Phát hiện cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi ở Hà Tĩnh

Bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn tím tái trong bãi rác

Bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn tím tái trong bãi rác

Phát hiện và cứu sống bé gái sơ sinh tại một bãi rác ở Hà Tĩnh

Phát hiện và cứu sống bé gái sơ sinh tại một bãi rác ở Hà Tĩnh

Tìm người thân cho 2 bé gái sơ sinh bị bỏ rơi

Tìm người thân cho 2 bé gái sơ sinh bị bỏ rơi