Khởi tố 2 đối tượng đưa phụ nữ mang thai ra nước ngoài bán con

Khởi tố 2 đối tượng đưa phụ nữ mang thai ra nước ngoài bán con

Thêm một phụ nữ đưa người vượt biên bán thai nhi bị khởi tố

Thêm một phụ nữ đưa người vượt biên bán thai nhi bị khởi tố

Khởi tố 2 đối tượng dụ dỗ đưa người vượt biên sinh con để bán

Khởi tố 2 đối tượng dụ dỗ đưa người vượt biên sinh con để bán

Khởi tố đối tượng rủ rê thai phụ 8 tháng sang Trung Quốc bán bào thai

Khởi tố đối tượng rủ rê thai phụ 8 tháng sang Trung Quốc bán bào thai

Khởi tố đối tượng 'giúp đỡ' phụ nữ vượt biên sang Trung Quốc bán bào thai

Khởi tố đối tượng 'giúp đỡ' phụ nữ vượt biên sang Trung Quốc bán bào thai

Bị khởi tố vì đưa phụ nữ sang Trung Quốc bán bào thai

Bị khởi tố vì đưa phụ nữ sang Trung Quốc bán bào thai

Bị khởi tố vì đưa phụ nữ sang Trung Quốc bán bào thai

Bị khởi tố vì đưa phụ nữ sang Trung Quốc bán bào thai

Thai phụ 8 tháng bị rủ rê sang Trung Quốc bán bào thai

Thai phụ 8 tháng bị rủ rê sang Trung Quốc bán bào thai

Bị khởi tố vì đưa phụ nữ cùng bản sang Trung Quốc bán bào thai

Bị khởi tố vì đưa phụ nữ cùng bản sang Trung Quốc bán bào thai

Lừa phụ nữ mang thai sang Trung Quốc để bán con

Lừa phụ nữ mang thai sang Trung Quốc để bán con