Đối thoại bất thành: Tiếp tục kiến nghị về sách Công nghệ của GS Hồ Ngọc Đại

Đối thoại bất thành: Tiếp tục kiến nghị về sách Công nghệ của GS Hồ Ngọc Đại

Sách Công nghệ giáo dục chưa đáp ứng yêu cầu của chương trình GDPT mới

Sách Công nghệ giáo dục chưa đáp ứng yêu cầu của chương trình GDPT mới

Bộ GD&ĐT: Không thể thẩm định sách của GS Hồ Ngọc Đại theo cách khác

Bộ GD&ĐT: Không thể thẩm định sách của GS Hồ Ngọc Đại theo cách khác

Bản kiến nghị về bộ sách công nghệ giáo dục 'đúng ý' GS. Hồ Ngọc Đại

Bản kiến nghị về bộ sách công nghệ giáo dục 'đúng ý' GS. Hồ Ngọc Đại

Băn khoăn về hội đồng thẩm định sách Công nghệ giáo dục

Băn khoăn về hội đồng thẩm định sách Công nghệ giáo dục

Hội đồng thẩm định sách của GS Hồ Ngọc Đại là ai?

Hội đồng thẩm định sách của GS Hồ Ngọc Đại là ai?

Những yếu tố nào trong sách Công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại không đạt?

Hội đồng thẩm định nói gì khi loại sách Công nghệ Giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại?

Năm học 2020-2021 sẽ dừng chương trình công nghệ giáo dục lớp 1

Sách của GS Hồ Ngọc Đại bị loại do không đáp ứng nhiều tiêu chí

Bộ sách giáo khoa lớp 1 – công nghệ giáo dục bị 'loại': Vì sao?

'Sách của GS Hồ Ngọc Đại có nhiều điểm không phù hợp chương trình mới'

Hội đồng thẩm định: Loại sách của GS Hồ Ngọc Đại vì tính hàn lâm

Giảng dạy ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc ở Việt Nam

Việt Nam chính thức được trao quyền xuất bản giáo trình tiếng Hàn tổng hợp

Chuyển giao quyền xuất bản bộ giáo trình tiếng Hàn tổng hợp cho Việt Nam