Vướng cản trở, nhà máy điện mặt trời trên đầm Trà Ổ chưa thể triển khai

Vướng cản trở, nhà máy điện mặt trời trên đầm Trà Ổ chưa thể triển khai

Vụ phản đối dự án điện mặt trời ở Bình Định: Tiếp tục vận động người dân

Vụ phản đối dự án điện mặt trời ở Bình Định: Tiếp tục vận động người dân

Hàng trăm người tiếp tục dựng lán trại phản đối dự án điện mặt trời ở Bình Định

Hàng trăm người tiếp tục dựng lán trại phản đối dự án điện mặt trời ở Bình Định

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định sẽ xin từ chức nếu dự án nhà máy điện mặt trời đầm Trà Ổ ảnh hưởng đến đời sống người dân

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định sẽ xin từ chức nếu dự án nhà máy điện mặt trời đầm Trà Ổ ảnh hưởng đến đời sống người dân

Lãnh đạo tỉnh Bình Định đối thoại với người dân về dự án điện mặt trời

Lãnh đạo tỉnh Bình Định đối thoại với người dân về dự án điện mặt trời

Sẽ đóng cửa nhà máy điện mặt trời nếu để tác động xấu đến người dân

Sẽ đóng cửa nhà máy điện mặt trời nếu để tác động xấu đến người dân

Đối thoại ở đầm Trà Ổ, Bình Định: Nếu ảnh hưởng tiêu cực, chủ tịch tỉnh xin từ chức

Đối thoại ở đầm Trà Ổ, Bình Định: Nếu ảnh hưởng tiêu cực, chủ tịch tỉnh xin từ chức

Đối thoại ở đầm Trà Ổ, Bình Định: Nếu ảnh hưởng tiêu cực, chủ tịch tỉnh xin từ chức

Đối thoại ở đầm Trà Ổ, Bình Định: Nếu ảnh hưởng tiêu cực, chủ tịch tỉnh xin từ chức

Bình Định lại 'nóng' vùng dự án điện mặt trời

Bình Định lại 'nóng' vùng dự án điện mặt trời

Lãnh đạo tỉnh Bình Định đối thoại với dân vùng Dự án điện mặt trời

Lãnh đạo tỉnh Bình Định đối thoại với dân vùng Dự án điện mặt trời

Chủ tịch Bình Định: 'Nếu để dự án nào ảnh hưởng đến đời sống của người dân, tôi xin từ chức'

Chủ tịch Bình Định: 'Nếu để dự án nào ảnh hưởng đến đời sống của người dân, tôi xin từ chức'

'Nếu đưa về một dự án ảnh hưởng đến đời sống bà con, tôi xin từ chức'

'Nếu đưa về một dự án ảnh hưởng đến đời sống bà con, tôi xin từ chức'

Đối thoại, giải đáp khúc mắc về dự án điện mặt trời trên đầm Trà Ổ, Bình Định

Đối thoại, giải đáp khúc mắc về dự án điện mặt trời trên đầm Trà Ổ, Bình Định