Phối hợp tổ chức phiên tòa dân sự rút kinh nghiệm

Phối hợp tổ chức phiên tòa dân sự rút kinh nghiệm

Quá trình tham gia phiên tòa, Kiểm sát viên đã nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, phân tích, tổng hợp toàn bộ chứng...