Tỏa sáng trên miền đất khó

Tỏa sáng trên miền đất khó

145 gương mặt được vinh danh trong Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số (HS, SV,...
Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo vùng DTTS và miền núi

Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo vùng DTTS và miền núi

145 học sinh, sinh viên, thanh niên người dân tộc thiểu số được tuyên dương

145 học sinh, sinh viên, thanh niên người dân tộc thiểu số được tuyên dương

Tuyên dương 145 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu, xuất sắc

Tuyên dương 145 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu, xuất sắc

Tuyên dương 145 học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu

Tuyên dương 145 học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu

Tuyên dương 145 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu

Tuyên dương 145 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu

Ủy ban Dân tộc gặp mặt các HS, SV, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc

Ủy ban Dân tộc gặp mặt các HS, SV, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc

Ủy ban Dân tộc gặp mặt học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc

Ủy ban Dân tộc gặp mặt học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc

Số học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2020 tăng hơn 20%

Số học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2020 tăng hơn 20%

Gặp mặt đoàn học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2020

Gặp mặt đoàn học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2020

Thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11: 7 nghề mới lần đầu tiên tham dự

Thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11: 7 nghề mới lần đầu tiên tham dự

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 sẽ diễn ra từ ngày 28/9 - 10/10/2020

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 sẽ diễn ra từ ngày 28/9 - 10/10/2020

Chàng trai Mường vượt khó học giỏi

Chàng trai Mường vượt khó học giỏi

Chàng trai Mường chạm đến ước mơ

Chàng trai Mường chạm đến ước mơ

Biểu dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu

Biểu dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu

120 thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc làm lễ báo công dâng Bác

120 thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc làm lễ báo công dâng Bác

Tuyên dương 120 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc

Tuyên dương 120 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc

Tuyên dương 120 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu

Tuyên dương 120 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu

Tuyên dương 120 học sinh dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu 2019

Tuyên dương 120 học sinh dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu 2019

Họp báo chương trình 'Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2019'

Họp báo chương trình 'Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2019'

Tuyên dương 120 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số

Tuyên dương 120 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số

Báo chí đã thể hiện trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, với đồng bào các dân tộc

Báo chí đã thể hiện trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, với đồng bào các dân tộc