Hai anh em buôn 6 bánh heroin

Hai anh em buôn 6 bánh heroin

Bắt giữ 2 anh em ruột vận chuyển 6 bánh heroin từ Lào về Việt Nam tiêu thụ

Bắt giữ 2 anh em ruột vận chuyển 6 bánh heroin từ Lào về Việt Nam tiêu thụ

Điện Biên: Anh em ruột chi 600 triệu mua 6 bánh heroin mang từ Lào về bán

Điện Biên: Anh em ruột chi 600 triệu mua 6 bánh heroin mang từ Lào về bán

Hai anh em mua 6 bánh heroin từ Lào về Việt Nam tiêu thụ

Hai anh em mua 6 bánh heroin từ Lào về Việt Nam tiêu thụ

Bắt hai anh em ruột vận chuyển trái phép 6 bánh heroin từ Lào về Việt Nam bán kiếm lời

Bắt hai anh em ruột vận chuyển trái phép 6 bánh heroin từ Lào về Việt Nam bán kiếm lời

Điện Biên: Hai anh em mang ma túy đi bán

Điện Biên: Hai anh em mang ma túy đi bán

Bắt 2 anh em mua 6 bánh heroin từ Lào đưa về Việt Nam

Bắt 2 anh em mua 6 bánh heroin từ Lào đưa về Việt Nam

Bắt giữ hai anh em vận chuyển trái phép 6 bánh heroin tại Điện Biên

Bắt giữ hai anh em vận chuyển trái phép 6 bánh heroin tại Điện Biên

Điện Biên: Bắt giữ hai anh em mua bán 6 bánh heroin

Điện Biên: Bắt giữ hai anh em mua bán 6 bánh heroin