HDBank tiếp tục hành trình mang lại ánh sáng cho người nghèo

HDBank tiếp tục hành trình mang lại ánh sáng cho người nghèo

Với chương trình 'Đem lại ánh sáng cho người nghèo bị đục thủy tinh thể,' HDBank đã phối hợp với Hội bảo...
HDBank tiếp tục hành trình mang lại ánh sáng cho người nghèo

HDBank tiếp tục hành trình mang lại ánh sáng cho người nghèo

HDBank tiếp tục hành trình mang lại ánh sáng cho người nghèo

HDBank tiếp tục hành trình mang lại ánh sáng cho người nghèo

HDBank mang lại ánh sáng cho hàng trăm người nghèo

HDBank mang lại ánh sáng cho hàng trăm người nghèo

Những người giữ gìn di sản

Những người giữ gìn di sản

Agribank Chi nhánh Thành Sen khởi công, bàn giao 6 nhà tình nghĩa

Agribank Chi nhánh Thành Sen khởi công, bàn giao 6 nhà tình nghĩa

Agribank Hà Tĩnh tài trợ 300 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa

Đã tìm thấy cháu bé 4 tuổi bị rơi xuống biển

Trăm người tay cầm 'lửa thiêng' chạy khắp ngõ ngách mang 'đỏ' về nhà