Tên cướp 'đen' nhất miền Đông Nam Bộ!

Tên cướp 'đen' nhất miền Đông Nam Bộ!

Lập mưu lừa mua vàng của chủ tiệm sau đó rút súng bắn nạn nhân để cướp vàng, may mắn đạn không nổ. Tên cướp...
Vợ chồng chủ tiệm vàng 'đo ván' kẻ cướp dùng súng

Vợ chồng chủ tiệm vàng 'đo ván' kẻ cướp dùng súng

Dùng súng bắn điện cướp tiệm vàng bất thành

Dùng súng bắn điện cướp tiệm vàng bất thành

Dùng súng điện cướp tiệm vàng của người quen

Dùng súng điện cướp tiệm vàng của người quen

Dùng súng điện 'liệt' cướp tiệm vàng ở TP Vũng Tàu

Dùng súng điện 'liệt' cướp tiệm vàng ở TP Vũng Tàu

Dùng súng điện cướp tiệm vàng của người quen

Dùng súng điện cướp tiệm vàng của người quen

Bắt đối tượng dùng súng điện cướp tiệm vàng ở Vũng Tàu

Bắt đối tượng liều lĩnh dùng súng cướp tiệm vàng người quen để lấy tiền trả nợ

Ra đòn bất ngờ nhưng đối tượng cướp tiệm vàng vẫn bị bắt