Đột biến di truyền hiếm gặp khiến người phụ nữ không biết đau đớn, lo âu là gì

Đột biến di truyền hiếm gặp khiến người phụ nữ không biết đau đớn, lo âu là gì

Một loại đột biến gen hiếm đã được phát hiện ở cụ bà 71 tuổi người Scotland.
Bệnh lạ: Không sợ đau – tốt nhưng nguy hiểm!

Bệnh lạ: Không sợ đau – tốt nhưng nguy hiểm!

Kỳ lạ người phụ nữ không có cảm giác đau

Kỳ lạ người phụ nữ không có cảm giác đau

Kỳ lạ người phụ nữ không biết đau là gì

Kỳ lạ người phụ nữ không biết đau là gì

Người phụ nữ không bao giờ biết đến đau đớn, lo âu hay căng thẳng

Người phụ nữ không bao giờ biết đến đau đớn, lo âu hay căng thẳng

'Dị nhân' không biết đau là gì, kể cả khi cứa da cứa thịt

'Dị nhân' không biết đau là gì, kể cả khi cứa da cứa thịt

Kỳ lạ cụ bà không biết đau đớn là gì

Người phụ nữ không biết đau

Loại đột biến gen mới giúp người phụ nữ không cảm thấy đau

Người không biết đau