Khủng bố đang kiếm tiền qua... từ thiện?

Chẳng ai phủ nhận được những đóng góp của các tổ chức từ thiện đa quốc gia. Trong bối cảnh thế giới càng ngày trở nên bất ổn, rất nhiều tổ chức thiện nguyện đã có mặt trên tuyến đầu sớm hơn ai hết.