Hai tàu Hải quân Ấn Độ thăm cảng Cam Ranh

Hai tàu Hải quân Ấn Độ thăm cảng Cam Ranh

Tàu hải quân Ấn Độ thăm cảng Cam Ranh, diễn tập cùng Hải quân Việt Nam

Tàu hải quân Ấn Độ thăm cảng Cam Ranh, diễn tập cùng Hải quân Việt Nam

Tàu hải quân Ấn Độ thăm cảng Cam Ranh

Tàu hải quân Ấn Độ thăm cảng Cam Ranh

Thủy thủ Tàu ICGS VIJIT tạm biệt Đà Nẵng

Thủy thủ Tàu ICGS VIJIT tạm biệt Đà Nẵng

Tàu cảnh sát biển Ấn Độ - Việt Nam diễn tập tìm kiếm cứu nạn trên biển Đà Nẵng

Tàu cảnh sát biển Ấn Độ - Việt Nam diễn tập tìm kiếm cứu nạn trên biển Đà Nẵng

Tàu Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ thăm thành phố Đà Nẵng

Tàu Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ thăm thành phố Đà Nẵng

Chi tiết tàu tuần tra Ấn Độ đang thăm Đà Nẵng

Chi tiết tàu tuần tra Ấn Độ đang thăm Đà Nẵng

Tàu lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ thăm Đà Nẵng

Tàu lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ thăm Đà Nẵng

Tàu Hải quân Ấn Độ thăm Đà Nẵng

Tàu Hải quân Ấn Độ thăm Đà Nẵng

Tàu ICGS VIJIT Ấn Độ thăm hữu nghị Đà Nẵng

Tàu ICGS VIJIT Ấn Độ thăm hữu nghị Đà Nẵng

Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ thăm TP.Đà Nẵng

Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ thăm TP.Đà Nẵng

Tàu Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ thăm Đà Nẵng

Tàu Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ thăm Đà Nẵng

Tàu Hải quân Ấn Độ cập cảng Đà Nẵng

Tàu Hải quân Ấn Độ cập cảng Đà Nẵng

Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ thăm, diễn tập với cảnh sát biển Việt Nam

Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ thăm, diễn tập với cảnh sát biển Việt Nam

Việt Nam và Ấn Độ sẽ diễn tập tìm kiếm và cứu nạn trên biển

Việt Nam và Ấn Độ sẽ diễn tập tìm kiếm và cứu nạn trên biển

Cận cảnh tàu lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ thăm Đà Nẵng

Cận cảnh tàu lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ thăm Đà Nẵng

Tàu Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ thăm thành phố Đà Nẵng

Tàu Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ thăm thành phố Đà Nẵng

Tàu lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ cập cảng Đà Nẵng

Tàu lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ cập cảng Đà Nẵng

Tàu lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ tới Đà Nẵng

Tàu lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ tới Đà Nẵng

Tàu cảnh sát biển Ấn Độ chính thức đến thăm Đà Nẵng trong 4 ngày

Tàu cảnh sát biển Ấn Độ chính thức đến thăm Đà Nẵng trong 4 ngày

Tàu tuần tra lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ thăm Đà Nẵng

Tàu tuần tra lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ thăm Đà Nẵng

Việt Nam và Ấn Độ cùng tập trận tìm kiếm, cứu hộ trên biển

Việt Nam và Ấn Độ cùng tập trận tìm kiếm, cứu hộ trên biển

Tàu cảnh sát biển Ấn Độ sắp thăm Đà Nẵng

Tàu cảnh sát biển Ấn Độ sắp thăm Đà Nẵng

Tàu tuần tra cảnh sát biển Ấn Độ sắp thăm Việt Nam

Tàu tuần tra cảnh sát biển Ấn Độ sắp thăm Việt Nam