Nhà thơ Ý Nhi ra mắt tuyển tập 'Ngọn gió qua vườn'

Nhà thơ Ý Nhi ra mắt tuyển tập 'Ngọn gió qua vườn'

'Ngọn gió qua vườn' là tuyển tập thơ - truyện ngắn của nhà thơ Ý Nhi vừa được NXB Phụ nữ Việt Nam phát hành.