Nỗ lực chống biến đổi khí hậu của Việt Nam được đánh giá cao

Nỗ lực chống biến đổi khí hậu của Việt Nam được đánh giá cao

'Việt Nam cần ngăn cơn khát nước ngầm để ĐBSCL không sụt lún'

'Việt Nam cần ngăn cơn khát nước ngầm để ĐBSCL không sụt lún'

Chuyên gia Hà Lan hiến kế phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long

Chuyên gia Hà Lan hiến kế phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long

Công nghệ mới xử lý nước trong nông nghiệp qua VietWater 2018

Công nghệ mới xử lý nước trong nông nghiệp qua VietWater 2018

TP.HCM và Hà Lan tăng cường hợp tác trong quản lý, xử lý nước

TP.HCM và Hà Lan tăng cường hợp tác trong quản lý, xử lý nước

Hợp tác với Hà Lan trong lĩnh vực thích ứng với biến đổi khí hậu

Hợp tác với Hà Lan trong lĩnh vực thích ứng với biến đổi khí hậu

Bộ trưởng Trần Hồng Hà tiếp và làm việc với Đặc sứ về nước của Hà Lan

Bộ trưởng Trần Hồng Hà tiếp và làm việc với Đặc sứ về nước của Hà Lan