Đà Nẵng: Bộ Công an vào khám xét nhà cựu Phó Chủ tịch thành phố liên quan đến Vũ 'nhôm'?

Đà Nẵng: Bộ Công an vào khám xét nhà cựu Phó Chủ tịch thành phố liên quan đến Vũ 'nhôm'?

Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn bị khám xét nhà riêng

Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn bị khám xét nhà riêng

Tin mới vụ khám xét nhà cựu Phó Chủ tịch Đà Nẵng

Tin mới vụ khám xét nhà cựu Phó Chủ tịch Đà Nẵng

Khám xét nhà nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng

Khám xét nhà nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng

Hoàn tất khám xét nhà nguyên Phó Chủ tịch Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn

Hoàn tất khám xét nhà nguyên Phó Chủ tịch Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn

Nóng: Công an khám nhà ông Nguyễn Ngọc Tuấn, cựu Phó Chủ tịch Đà Nẵng

Nóng: Công an khám nhà ông Nguyễn Ngọc Tuấn, cựu Phó Chủ tịch Đà Nẵng

Khám xét nhà cựu Phó chủ tịch Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn

Khám xét nhà cựu Phó chủ tịch Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn

Công an khám nhà cựu Phó Chủ tịch Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn

Công an khám nhà cựu Phó Chủ tịch Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn

Khám nhà nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn

Khám nhà nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn

Khởi tố nguyên Phó chủ tịch TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn

Khởi tố nguyên Phó chủ tịch TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn

Xe công an ghé nhà cựu Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Xe công an ghé nhà cựu Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng