Độc đáo công nghệ nuôi đông trùng hạ thảo bằng tảo xoắn Spirulina

Độc đáo công nghệ nuôi đông trùng hạ thảo bằng tảo xoắn Spirulina

Từ loại tảo xoắn đầy dinh dưỡng Spirulina, các nhà nghiên cứu của Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tạo...