Trung Quốc muốn xây trạm năng lượng đầu tiên ngoài vũ trụ

Trung Quốc muốn xây trạm năng lượng đầu tiên ngoài vũ trụ

Hạt giống do Trung Quốc gieo đã nảy mầm trên Mặt trăng

Hạt giống do Trung Quốc gieo đã nảy mầm trên Mặt trăng

Trung Quốc trồng bông thành công trên Mặt Trăng

Trung Quốc trồng bông thành công trên Mặt Trăng

Hạt giống Trung Quốc đem lên Mặt trăng đã nảy mầm

Hạt giống Trung Quốc đem lên Mặt trăng đã nảy mầm

Sứ mệnh mặt trăng – khởi đầu cho tham vọng không gian của Trung Quốc

Sứ mệnh mặt trăng – khởi đầu cho tham vọng không gian của Trung Quốc

Tàu thăm dò Trung Quốc hạ cánh xuống vùng khuất của Mặt Trăng

Tàu thăm dò Trung Quốc hạ cánh xuống vùng khuất của Mặt Trăng

Tàu vũ trụ Trung Quốc lần đầu hạ cánh xuống vùng tối Mặt Trăng

Tàu vũ trụ Trung Quốc lần đầu hạ cánh xuống vùng tối Mặt Trăng

Vượt Nga và Mỹ, Trung Quốc là nước đầu tiên đưa tàu thăm dò lên vùng tối Mặt Trăng

Vượt Nga và Mỹ, Trung Quốc là nước đầu tiên đưa tàu thăm dò lên vùng tối Mặt Trăng

Trung Quốc trở thành nước đầu tiên đưa tàu lên vùng tối Mặt Trăng

Trung Quốc trở thành nước đầu tiên đưa tàu lên vùng tối Mặt Trăng

Trung Quốc lần đầu phóng tàu thăm dò vùng tối của Mặt trăng

Trung Quốc lần đầu phóng tàu thăm dò vùng tối của Mặt trăng

Trung Quốc phóng tàu thăm dò Mặt Trăng

Trung Quốc phóng tàu thăm dò Mặt Trăng

Kế hoạch lập hệ sinh thái thô sơ trên Mặt trăng

Kế hoạch lập hệ sinh thái thô sơ trên Mặt trăng