Các phi hành gia có thể lưu trú bao lâu trên Mặt trăng?

Các phi hành gia có thể lưu trú bao lâu trên Mặt trăng?

Nghiên cứu mới đây cho thấy các phi hành gia khi đặt chân tới Mặt trăng sẽ phải tiếp xúc với lượng phóng xạ...
Tàu Trung Quốc vén màn bí ẩn dưới bề mặt vùng tối Mặt Trăng

Tàu Trung Quốc vén màn bí ẩn dưới bề mặt vùng tối Mặt Trăng

Tàu thăm dò Trung Quốc phát hiện 'chất keo' bí ẩn trên vùng tối Mặt Trăng

Tàu thăm dò Trung Quốc phát hiện 'chất keo' bí ẩn trên vùng tối Mặt Trăng

Hạt giống do Trung Quốc gieo đã nảy mầm trên Mặt trăng

Hạt giống do Trung Quốc gieo đã nảy mầm trên Mặt trăng

Vượt Nga và Mỹ, Trung Quốc là nước đầu tiên đưa tàu thăm dò lên vùng tối Mặt Trăng

Vượt Nga và Mỹ, Trung Quốc là nước đầu tiên đưa tàu thăm dò lên vùng tối Mặt Trăng

Trung Quốc trở thành nước đầu tiên đưa tàu lên vùng tối Mặt Trăng

Trung Quốc trở thành nước đầu tiên đưa tàu lên vùng tối Mặt Trăng

Trung Quốc lần đầu phóng tàu thăm dò vùng tối của Mặt trăng

Trung Quốc phóng tàu thăm dò Mặt Trăng