Điểm danh những 'hòn Trống Mái' kỳ lạ nhất Việt Nam

Điểm danh những 'hòn Trống Mái' kỳ lạ nhất Việt Nam

Hòn Trống Mái Sầm Sơn, Đá Chồng Định Quán, Hòn Chồng Nha Trang... là những kỳ quan thiên nhiên độc đáo được...