Ngân hàng - bất động sản - y tế: Thế 'kiềng 3 chân' của Tập đoàn Hoa Lâm

Ngân hàng - bất động sản - y tế: Thế 'kiềng 3 chân' của Tập đoàn Hoa Lâm

Bệnh viện thứ 2 tại khu y tế kỹ thuật cao Hoa Lâm Shangri-La đi vào hoạt động

Bệnh viện thứ 2 tại khu y tế kỹ thuật cao Hoa Lâm Shangri-La đi vào hoạt động

Thành phố Hồ Chí Minh khánh thành bệnh viện Gia An 115

Thành phố Hồ Chí Minh khánh thành bệnh viện Gia An 115

Mô hình y tế hợp tác công tư (PPP) đầu tiên tại TPHCM

Mô hình y tế hợp tác công tư (PPP) đầu tiên tại TPHCM

TP.HCM đưa vào hoạt động bệnh viện đầu tiên theo hình thức PPP, vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng

TP.HCM đưa vào hoạt động bệnh viện đầu tiên theo hình thức PPP, vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng

Khánh thành bệnh viện hợp tác công-tư đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh

Khánh thành bệnh viện hợp tác công-tư đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh

Khánh thành bệnh viện hợp tác công tư đầu tiên tại Tp.HCM

Khánh thành bệnh viện hợp tác công tư đầu tiên tại Tp.HCM