Nhà khoa học Việt đầu tiên nhận Giải thưởng Kết nối Toàn cầu Noam Chomsky

Nhà khoa học Việt đầu tiên nhận Giải thưởng Kết nối Toàn cầu Noam Chomsky

PGS. Trần Xuân Bách, giảng viên Đại học Y Hà Nội vừa được trao Giải thưởng Kết nối Toàn cầu Noam Chomsky về...
Thành tích 'khủng' của 2 nhà khoa học Việt Nam được vinh danh giải thưởng Noam Chomsky 2020

Thành tích 'khủng' của 2 nhà khoa học Việt Nam được vinh danh giải thưởng Noam Chomsky 2020

Chân dung hai nhà khoa học người Việt đầu tiên nhận giải thưởng Noam Chomsky 2020

Chân dung hai nhà khoa học người Việt đầu tiên nhận giải thưởng Noam Chomsky 2020

Hai nhà khoa học Việt nhận giải thưởng Noam Chomsky 2020

Hai nhà khoa học Việt nhận giải thưởng Noam Chomsky 2020

PGS.TS Trần Xuân Bách - Nhà khoa học Việt Nam đầu tiên nhận giải Noam Chomsky

PGS.TS Trần Xuân Bách - Nhà khoa học Việt Nam đầu tiên nhận giải Noam Chomsky

Chân dung nhà khoa học Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng Noam Chomsky

Chân dung nhà khoa học Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng Noam Chomsky

Nhà khoa học Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng Noam Chomsky

Nhà khoa học Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng Noam Chomsky