Vì sao nhiều cựu lãnh đạo MobiFone được giảm án?

Vì sao nhiều cựu lãnh đạo MobiFone được giảm án?

Nhiều bị cáo nguyên là lãnh đạo của MobiFone đã được HĐXX cấp phúc thẩm xem xét, giảm nhẹ hình phạt. Đặc...
Y án chung thân với ông Nguyễn Bắc Son, ông Lê Nam Trà được giảm án

Y án chung thân với ông Nguyễn Bắc Son, ông Lê Nam Trà được giảm án

Tuyên y án chung thân ông Nguyễn Bắc Son

Tuyên y án chung thân ông Nguyễn Bắc Son

Ông Nguyễn Bắc Son và đồng phạm dựa vào đâu xin giảm án?

Ông Nguyễn Bắc Son và đồng phạm dựa vào đâu xin giảm án?

Ông Nguyễn Bắc Son mong có cơ hội về nhà

Ông Nguyễn Bắc Son mong có cơ hội về nhà

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nói gì tại tòa phúc thẩm?

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nói gì tại tòa phúc thẩm?

Cựu Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son tái hầu tòa

Cựu Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son tái hầu tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son 'kỳ vọng' gì ở phiên phúc thẩm?

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son 'kỳ vọng' gì ở phiên phúc thẩm?

Những điểm đặc biệt tại phiên tòa phúc thẩm xử cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son

Những điểm đặc biệt tại phiên tòa phúc thẩm xử cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son

Đang xét xử phúc thẩm ông Nguyễn Bắc Son trong vụ Mobifone mua AVG

Đang xét xử phúc thẩm ông Nguyễn Bắc Son trong vụ Mobifone mua AVG

Mobifone mua AVG: Xét xử phúc thẩm ông Nguyễn Bắc Son

Mobifone mua AVG: Xét xử phúc thẩm ông Nguyễn Bắc Son

Sáng nay, xét xử phúc thẩm ông Nguyễn Bắc Son và 8 bị cáo

Sáng nay, xét xử phúc thẩm ông Nguyễn Bắc Son và 8 bị cáo

Ông Nguyễn Bắc Son hầu tòa phúc thẩm

Ông Nguyễn Bắc Son hầu tòa phúc thẩm

Vụ MobiFone mua AVG: Bác đơn của bị cáo Nguyễn Bắc Son xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khỏe

Vụ MobiFone mua AVG: Bác đơn của bị cáo Nguyễn Bắc Son xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khỏe

Ông Nguyễn Bắc Son đeo khẩu trang phòng Covid-19, rời xe đặc chủng vào tòa phúc thẩm

Ông Nguyễn Bắc Son đeo khẩu trang phòng Covid-19, rời xe đặc chủng vào tòa phúc thẩm

Xét xử phúc thẩm vụ AVG, ông Nguyễn Bắc Son nằm trong nhóm kháng cáo

Xét xử phúc thẩm vụ AVG, ông Nguyễn Bắc Son nằm trong nhóm kháng cáo

Sáng mai, xử phúc thẩm vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG

Sáng mai, xử phúc thẩm vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG

Xét xử phúc thẩm vụ MobiFone mua AVG

Xét xử phúc thẩm vụ MobiFone mua AVG

Ngày mai, xét xử phúc thẩm cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son

Ngày mai, xét xử phúc thẩm cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son

Ngày 23/4, xét xử phúc thẩm vụ MobiFone mua AVG

Ngày 23/4, xét xử phúc thẩm vụ MobiFone mua AVG

Chốt ngày xử phúc thẩm vụ MobiFone mua AVG

Chốt ngày xử phúc thẩm vụ MobiFone mua AVG

Phiên xét xử phúc thẩm vụ MobiFone mua AVG sẽ hoãn vào 13/4 tới vì Covid-19

Phiên xét xử phúc thẩm vụ MobiFone mua AVG sẽ hoãn vào 13/4 tới vì Covid-19

Hoãn phiên phúc thẩm vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG vì Covid-19

Hoãn phiên phúc thẩm vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG vì Covid-19

Hoãn xử phúc thẩm cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son vì COVID-19

Hoãn xử phúc thẩm cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son vì COVID-19

Sắp xét xử phúc thẩm 9 bị cáo trong vụ MobiFone mua AVG

Sắp xét xử phúc thẩm 9 bị cáo trong vụ MobiFone mua AVG

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son chuẩn bị hầu tòa phúc thẩm

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son chuẩn bị hầu tòa phúc thẩm

Ông Nguyễn Bắc Son chuẩn bị hầu tòa cấp phúc thẩm

Ông Nguyễn Bắc Son chuẩn bị hầu tòa cấp phúc thẩm

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son lại chuẩn bị hầu tòa trong tháng 4

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son lại chuẩn bị hầu tòa trong tháng 4

Nguyên bộ trưởng Nguyễn Bắc Son chuẩn bị hầu tòa trong dịch Covid-19

Nguyên bộ trưởng Nguyễn Bắc Son chuẩn bị hầu tòa trong dịch Covid-19

Sắp xét xử phúc thẩm vụ MobiFone mua AVG

Sắp xét xử phúc thẩm vụ MobiFone mua AVG

Ngày 13/4 xét xử phúc thẩm vụ Mobifone mua AVG

Ngày 13/4 xét xử phúc thẩm vụ Mobifone mua AVG

Xét xử AVG: Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son chuẩn bị hầu tòa phúc thẩm

Xét xử AVG: Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son chuẩn bị hầu tòa phúc thẩm

Vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG: Ông Nguyễn Bắc Son sắp hầu tòa phúc thẩm

Vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG: Ông Nguyễn Bắc Son sắp hầu tòa phúc thẩm

Ông Nguyễn Bắc Son chuẩn bị hầu tòa phúc thẩm

Ông Nguyễn Bắc Son chuẩn bị hầu tòa phúc thẩm

Chuẩn bị xét xử phúc thẩm vụ án MobiFone mua 95% cổ phần AVG

Chuẩn bị xét xử phúc thẩm vụ án MobiFone mua 95% cổ phần AVG

Ông Nguyễn Bắc Son sắp hầu tòa phúc thẩm

Ông Nguyễn Bắc Son sắp hầu tòa phúc thẩm

Dự kiến ngày 13/4 xử phúc thẩm vụ Mobifone mua AVG

Dự kiến ngày 13/4 xử phúc thẩm vụ Mobifone mua AVG

Ngày 13/4 sẽ xét xử phúc thẩm 9 bị cáo trong vụ mua AVG

Ngày 13/4 sẽ xét xử phúc thẩm 9 bị cáo trong vụ mua AVG

Xử phúc thẩm cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son vào ngày 13/4

Xử phúc thẩm cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son vào ngày 13/4

Ngày 13/4, xét xử phúc thẩm cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son

Ngày 13/4, xét xử phúc thẩm cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và các bị cáo liên quan sắp hầu tòa lần 2

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và các bị cáo liên quan sắp hầu tòa lần 2

11/14 bị cáo vụ MobiFone - AVG kháng cáo

11/14 bị cáo vụ MobiFone - AVG kháng cáo

Không bị cáo nào kháng cáo kêu oan

Vụ Mobifone mua AVG: 11 bị cáo kháng cáo xin giảm án, 3 bị cáo không kháng cáo

Vụ Mobifone mua AVG: 11 bị cáo kháng cáo xin giảm án, 3 bị cáo không kháng cáo

Vụ Mobifone mua AVG: Hàng loạt bị cáo kháng cáo xin giảm hình phạt

Vụ Mobifone mua AVG: Hàng loạt bị cáo kháng cáo xin giảm hình phạt