Sẽ bắn hạ những con khỉ hoang cắn người ở Sóc Trăng

Sẽ bắn hạ những con khỉ hoang cắn người ở Sóc Trăng

Trong vài ngày tới, nếu những con khỉ hoang ở Sóc Trăng không chịu vào bẫy, lực lượng chức năng sẽ dùng...
Sóc Trăng: Thêm hai bé trai bị khỉ hoang cắn cháy máu

Sóc Trăng: Thêm hai bé trai bị khỉ hoang cắn cháy máu

Khỉ hoang lại cắn người ở Sóc Trăng

Khỉ hoang lại cắn người ở Sóc Trăng

Khỉ hoang lại tấn công nhà dân, cắn hai bé trai ở Sóc Trăng

Khỉ hoang lại tấn công nhà dân, cắn hai bé trai ở Sóc Trăng

Sóc Trăng: Con khỉ đực hung hăng nhất bị bắn hạ bằng súng bắn tỉa

Sóc Trăng: Con khỉ đực hung hăng nhất bị bắn hạ bằng súng bắn tỉa

Bắn hạ con khỉ đực đầu đàn cắn người ở Sóc Trăng

Bắn hạ con khỉ đực đầu đàn cắn người ở Sóc Trăng

Bắn hạ bầy khỉ hoang cắn bé trai 6 tuổi phải nhập viện ở Sóc Trăng

Bắn hạ khỉ cắn rách bắp chân trẻ 6 tuổi ở Sóc Trăng

Dùng súng bắn tỉa hạ bầy khỉ hoang cắn cháu bé ở Sóc Trăng

Bé trai bị khỉ hoang cắn phải khâu 10 mũi

Bầy khỉ hoang ở Sóc Trăng tiếp tục cắn một bé trai 6 tuổi nhập viện

Bé trai 6 tuổi ở Sóc Trăng bị khỉ hoang cắn nhập viện