Tập đoàn TKV tổ chức Hội thao cấp cứu mỏ chuyên nghiệp năm 2018

Tập đoàn TKV tổ chức Hội thao cấp cứu mỏ chuyên nghiệp năm 2018

Đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ qua Hội thi Giảng viên dạy giỏi

Đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ qua Hội thi Giảng viên dạy giỏi

Trung Quốc mời 500 doanh nghiệp Việt tham dự hội chợ

Trung Quốc mời 500 doanh nghiệp Việt tham dự hội chợ

Đẩy mạnh công tác phòng cháy, chữa cháy ngay từ cơ sở

Đẩy mạnh công tác phòng cháy, chữa cháy ngay từ cơ sở

Hội sách Liên Chiểu – Sách, Tri thức và Hội nhập 2018

Hội sách Liên Chiểu – Sách, Tri thức và Hội nhập 2018

Gắn Hội giảng giáo dục nghề nghiệp với đời sống xã hội

Gắn Hội giảng giáo dục nghề nghiệp với đời sống xã hội

Tổng Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh làm việc với Ban Tổ chức Hội giảng nhà giáo GDNN

Tổng Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh làm việc với Ban Tổ chức Hội giảng nhà giáo GDNN

Hội giảng sẽ nhân rộng các điển hình, tạo sức lan tỏa

Hội giảng sẽ nhân rộng các điển hình, tạo sức lan tỏa

Tạo bước chuyển chất lượng giáo viên dạy nghề

Tạo bước chuyển chất lượng giáo viên dạy nghề

Cơ hội để giáo viên trình diễn tay nghề

Cơ hội để giáo viên trình diễn tay nghề

373 nhà giáo sẽ trình diễn kỹ năng nghề tại hội giảng nhà giáo

373 nhà giáo sẽ trình diễn kỹ năng nghề tại hội giảng nhà giáo

Gần 400 nhà giáo sẽ tham dự Hội giảng giáo dục nghề nghiệp toàn quốc

Gần 400 nhà giáo sẽ tham dự Hội giảng giáo dục nghề nghiệp toàn quốc

Cục Thuế Nghệ An giành giải Nhất toàn đoàn Hội thao ngành Thuế năm 2018

Cục Thuế Nghệ An giành giải Nhất toàn đoàn Hội thao ngành Thuế năm 2018

'Cú hích' về chất lượng dạy nghề

'Cú hích' về chất lượng dạy nghề

Bế mạc Hội thao Tòa án nhân dân năm 2018

Bế mạc Hội thao Tòa án nhân dân năm 2018

Nữ tướng hàng hiệu Lê Hồng Thủy Tiên chia sẻ gì tại Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu?

Nữ tướng hàng hiệu Lê Hồng Thủy Tiên chia sẻ gì tại Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu?

Giới xuất bản Việt cần nỗ lực hơn nữa để đi ra thế giới

Giới xuất bản Việt cần nỗ lực hơn nữa để đi ra thế giới