Gặp vấn đề sức khỏe, Lương Nguyệt Anh vẫn tỏa sáng trong Liên hoan ca nhạc tại Trung Quốc

Gặp vấn đề sức khỏe, Lương Nguyệt Anh vẫn tỏa sáng trong Liên hoan ca nhạc tại Trung Quốc

VOV tích cực tham gia các hoạt động tại Đại hội đồng ABU lần thứ 54

VOV tích cực tham gia các hoạt động tại Đại hội đồng ABU lần thứ 54

Ca sĩ Lương Nguyệt Anh: 'Nhiều người khen tôi có giọng hát cao và sáng'!

Ca sĩ Lương Nguyệt Anh: 'Nhiều người khen tôi có giọng hát cao và sáng'!

Lương Nguyệt Anh tham dự Liên hoan Ca nhạc truyền hình Châu Á – Thái Bình Dương 2017

Lương Nguyệt Anh tham dự Liên hoan Ca nhạc truyền hình Châu Á – Thái Bình Dương 2017

Giải Nhất Sao Mai Lương Nguyệt Anh đại diện Việt Nam tham dự ABU TV Song Festival 2017

Giải Nhất Sao Mai Lương Nguyệt Anh đại diện Việt Nam tham dự ABU TV Song Festival 2017

Lương Nguyệt Anh dự Liên hoan Ca nhạc Truyền hình châu Á – Thái Bình Dương 2017

Lương Nguyệt Anh dự Liên hoan Ca nhạc Truyền hình châu Á – Thái Bình Dương 2017